DMCA.com Protection Status

Định mức bảo trì bảo dưỡng máy phát điện

Định mức bảo dưỡng máy phát điện sẽ được đưa ra dựa vào những yếu tố sau:

1 Mục đích sử dụng

Máy phát điện sử dụng cho công trình hoạt động liên tục: sau mỗi 24h hoạt động cần được bảo trì bảo đưỡng máy phát điện

Máy phát điện sử dụng cho mục đích dự phòng: 3 tháng cần được bảo trì bảo dưỡng máy phát điện

2 Môi trường hoạt động của máy phát điện

Máy phát điện hoạt động ở môi trường dễ ăn mòn:như công trường, xưởng sản xuát hoá chất, môi trường biển : Đối với Máy phát điện hoạt động dự phòng ở mỗi trường như thế này thì cần bảo trì hàng tuần

 

0903178744

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Địa chỉ

https://zalo.me/0903178744
FACEBOOK
0985935205