DMCA.com Protection Status

Mẫu số theo dõi vận hành máy phát điện

Mẫu số theo dõi vận hành máy phát điện

                                      Mẫu số 1
NHẬT KÝ VẬN HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS C300D5
Năm 2023
Ngày Thời
 gian
Trạm
Diesel 1
Dòng điện I(A) Điện áp pha U(V) Điện áp dây U(V) Tần số
 (Hz)
Tốc độ
 đ/cơ
 (Rpm)
Áp suất
 nhớt
 (Kpa)
Nhiệt
 độ
 nước (t)
Tổng số giờ
chạy
Ghi chú Người vận hành
(Ký, ghi rõ Họ tên)
Từ giờ Đến giờ L1 L2 L3 U1 U2 U3 U1 U2 U3
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                             Phòng Kỹ thuật                                                                          Xưởng Trưởng                                                          Người vận hành
                                       
                                       

 

 

 

0903178744

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Địa chỉ

https://zalo.me/0903178744
FACEBOOK
0985935205