Sản phẩm

Sản phẩm

-10%

 ECM điều khiển động cơ QSX , ISX, QM11

 

 

VNĐ50.000.000
VNĐ45.000.000
Lượt xem: 72
Liên hệ
Lượt xem: 302
Liên hệ
Lượt xem: 328
Liên hệ
Lượt xem: 332
Liên hệ
Lượt xem: 365
Liên hệ
Lượt xem: 504
Liên hệ
Lượt xem: 392
Liên hệ
Lượt xem: 612
Liên hệ
Lượt xem: 297

Power Command  HMI 211

PowerCommand 2100​

PowerCommand 3100​

PowerCommand 3300

PowerCommand 3210

Liên hệ
Lượt xem: 580

CUIMMINS CM 850 /ISL, ISC, QSC, QSB,QSC8.3 and QSL

CUMMINS CM 570/engine ISX / ISM / QSM11 / QSX15.

Liên hệ
Lượt xem: 527

RPM Stability: <±0.25%

Speed Range: 1KHz ~ 6.5KHz

Thermal stability: Max ±0.7%

IDLE Regulation: 260 ±20Hz

DROOP Regulation: Minimum 15Hz ±6Hz/ 1 Amp Maximum: 400Hz ±75Hz/ 1 Amp External Speed Regulation: ±200Hz (with 1 KΩ connected)

AUX Input Sensitivity: 148Hz / 1V., ±10Hz

Impedance: 1MΩ

Working Temp Range: -40 ~ 85

Liên hệ
Lượt xem: 424

HAT 520N

HAT 530N

HAT 560N

HAT 700

HGM 9510

HGM  1790N

HGM 1780

HGM 6110N

HGM 6120N

HGM 7110

HGM 7120

HGM 9310 CAN

 

 

 

Liên hệ
Lượt xem: 468

DSE 7320

DSE 6220

DSE 8610

DSE 8660

 

Liên hệ
Lượt xem: 362
Liên hệ
Lượt xem: 411
Liên hệ
Lượt xem: 348

0903178744

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

https://zalo.me/0903178744
FACEBOOK
0903178744